Prihlásenie
Registrácia

Práve sme na uvedenú adresu odoslali inštrukcie pre vytvorenie nového hesla k účtu. Akonáhle si teda vyberieš nové heslo, budeš ho môcť vyplniť aj tu.

E-mail


Heslo

Vyplňte prosím všetky povinné polia.
Zadaný e-mail je vo zlom formáte. Skontroluj ho prosím a zadaj znova.
Prihlásenie sa bohužiaľ nepodarilo. Heslo nesedí. Pokiaľ si ho zabudol/a, môžeš si ho nechať poslať na e-mail.


Alebo sa prihlás:
facebook
Zabudnuté heslo?

Ak ešte nemáš účet, zaregistruj sa.
E-mail *

Meno *

Priezvisko *

Heslo *
zobraziť všetko

Vyplňte prosím všetky povinné polia.
Zadaný e-mail je vo zlom formáte. Skontroluj ho prosím a zadaj znova.
Zadaný e-mail už je u nás registrovaný
Náš systém si myslí, že si robot, a preto ťa nepustí ďalej. Pokiaľ si človek, kontaktuj nás prosím a spoločne to vyriešime.
Registrácia zlyhala.Kontaktuj nás prosím a spoločne to vyriešime.
Zaslať heslo na e-mail


Chceš poslať na e-mail odkaz na zmenu hesla?


E-mail

Vyplňte prosím všetky povinné polia.
Zadaný e-mail je vo zlom formáte. Skontroluj ho prosím a zadaj znova.
Náš systém si myslí, že si robot, a preto ťa nepustí ďalej. Pokiaľ si človek, kontaktuj nás prosím a spoločne to vyriešime.
E-mail, ktorý si zadal, nie je u nás registrovaný
Zavřít okno
Poštovné už od 3 €

Napíš aspoň tri písmená, nech máme čo hľadať ;)

Nájdené sekcie

Najdené kategórie

Nájdené potlače

Nájdený tovar

Nenájdený žiadny produkt podľa zvolených kritérií. Skús to trochu inak..
Autor potlače
Autor potlače

Podmienky ochrany osobných údajov

Tento dokument popisuje spôsob, akým nakladáme s informáciami a dátami, ktoré s nami zdieľate.

Budeme spracovávať vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli prostredníctvom našich webových stránok alebo získané prípadne iným spôsobom, a to za účelom stanoveným v tejto Ochrane osobných údajov. Zhromažďovanie a spracovanie vašich osobných údajov prebieha v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, najmä s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov ao voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”).

1. Základné ustanovenia

1.1 Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 GDPR je Bastard.cz sro, so sídlom Podbabská 870/2, 16000 Praha, IČO: 28007107, zapísaná vo verejnom registri vedenom na Mestskom súde v Prahe, oddiel C, vložka 4 (ďalej len: „správca“).

1.2 Kontaktné údaje správcu sú: adresa - Podbabská 870/2, 16000 Praha, email - info@bastard.sk, telefon - +420773445613

1.3 Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden alebo viac zvláštnych prvkov fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kultúrne alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby.

1.4 Správca nemenoval povereníkov na ochranu osobných údajov.

2. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

2.1 Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.

2.2 Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

2.3 Správca vykonáva profilovanie z dôvodu prispôsobenia produktovej ponuky na účely priameho marketingu. Profilovaním je podľa čl. 4 bod 4 GDPR akákoľvek forma automatizovaného spracovania osobných údajov spočívajúca v ich použití na hodnotenie niektorých osobných aspektov vzťahujúcich sa k fyzickej osobe, najmä na rozbor alebo odhad aspektov týkajúcich sa jej pracovného výkonu, ekonomickej situácie, zdravotného stavu, osobných preferencií , záujmov, spoľahlivosti, správania, miesta, kde sa nachádza, alebo pohybu. Správca vykonáva profilovanie najmä na základe týchto osobných údajov: rozsahu e-mailová adresa, transakčná história, IP adresa, súbory cookies, odtlačok prehliadača, údaje o návštevách našich webových stránok a behaviorálne údaje.

2.4 V sekcii Profily webových stránok www.bastard.sk/profil spracováva správca osobné údaje o pohlaví, dátume narodenia, odevnej veľkosti, ako aj vaše fotografie.

3. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:

4. Čas uchovávania údajov

4.1 Správca uchováva osobné údaje

4.2 Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

5. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

5.1 Vaše osobné údaje môžu byť sprístupnené tretím osobám, ktoré poskytujú administratívnu, logistickú alebo technickú podporu správcovi, tj spracovateľom osobných údajov. Vaše osobné údaje správca zdieľa s poskytovateľmi platobných služieb, dopravcami as externými partnermi (Reklamná platforma Facebook, Inc. - osobné údaje sú odovzdávané aj mimo EÚ, konkrétne do USA. Odovzdanie údajov prebehne na základe overenia spracovateľa platformou Privacy Shieldú, Google Analytics a Google AdWords Google LLC - osobné údaje sú odovzdávané aj mimo EÚ, konkrétne do USA, odovzdanie údajov prebehne na základe overenia spracovateľa platformou Privacy Shield), ktoré však samozrejme podliehajú povinnosti zachovania dôvernosti spracovania osobných údajov podľa GDPR. So všetkými spracovateľmi uzavrel správca sprostredkovateľskú zmluvu.

5.2 Väčšina spracovateľov má sídlo v Európskej únii. Ak nie, uskutočňuje sa odovzdanie osobných údajov v súlade s Príjemcami osobných údajov z tretích krajín sú:

5.3 K vašim osobným údajom má prístup iba obmedzený počet našich zamestnancov. Zamestnanci sú povinní považovať vaše osobné údaje, rovnako tak ako informácie o opatreniach prijatých za účelom ich ochrany, za prísne dôverné. Tretie osoby sú oprávnené spracovávať osobné údaje iba na základe našich výslovných pokynov.

6. Vaše práva

6.1 Za podmienok stanovených v GDPR máte

6.2 Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

7. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

7.1 Správca vyhlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.

7.2 Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä zaheslovanie počítačov, používanie antivírusových programov, šifrovanie dát ai.

7.3 Správca vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

8. Zásady používania súborov cookie

8.1 Popis súborov cookie

Na účely zlepšenia poskytovaných služieb využívajú naše stránky súbory cookie. Súbory cookie sú malé súbory, ktoré ukladajú informácie vo vašom prehliadači a bežne slúžia na rozlišovanie jednotlivých užívateľov. Osoba užívateľa však nie je na základe týchto informácií identifikovateľná. Súbory cookies tak pomáhajú napr.:

Ďalšie všeobecné informácie k súborom cookie nájdete napr. tu.

8.2 Súbory cookie používané správcom

Súbory cookie používané na našich stránkach je možné z hľadiska ich trvanlivosti rozdeliť na dva základné typy. Krátkodobé tzv. „session cookie“ ktoré sú iba dočasné a zostávajú uložené vo vašom prehliadači iba do tej doby, než prehliadač zatvoríte, a dlhodobo tzv. „persistent cookie“, ktoré zostávajú uložené vo vašom zariadení oveľa dlhšie alebo kým ich ručne neodstránite (doba ponechanie súborov cookie vo vašom zariadení závisí od nastavenia samotnej cookie a nastavenia vášho prehliadača).

Z hľadiska funkcie, ktorú jednotlivé cookie plnia, je možné cookie rozdeliť na:

Niektoré súbory cookie môžu zhromažďovať informácie, ktoré sú následne využité tretími stranami a ktoré napr. priamo podporujú naše reklamné aktivity (tzv. „cookie tretích strán“). Napríklad informácie o produktoch kupovaných návštevníkmi na našich stránkach môžu byť zobrazené reklamnou agentúrou, aby sme mohli lepšie prispôsobiť zobrazenie internetových reklamných bannerov na vami zobrazovaných webových stránkach.

8.3 Správa súborov cookie

Účinný nástroj na správu súborov cookie je tiež k dispozícii na stránkach www.youronlinechoices.com/sk

9. Využitie sociálnych sietí

Naše webové stránky môžu obsahovať funkcie sociálnych médií, ako sú Facebook alebo Twitter. Tieto funkcie môžu zhromažďovať určité informácie o návštevníkoch našich webových stránok, ako je napríklad IP adresa alebo história prehliadania a môžu do prehliadačov návštevníkov implementovať súbory cookies. Berte prosím na vedomie, že spracúvanie zhromažďovaných údajov sa riadi zásadami prijatými prevádzkovateľmi sociálnych sietí, a preto sa na tieto účely spracúvania nevzťahuje toto ustanovenie Ochrany osobných údajov.

10. Záverečné ustanovenia

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť 11. 11. 2021.